1. คุณทราบหรือไม่ว่า “หลักธรรมาภิบาล” มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมรัฐ
ถูกทุกข้อ

2. คุณทราบหรือไม่ว่าหลักธรรมาภิบาลมีหลักการสำคัญทั้งหมดกี่ข้อ
5
6
7
8
3. ข้อใดต่อไปนี้คือ Accountability : ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การอ้างว่าไม่มีความรู้ ไม่เคยทำงานนั้นมาก่อน
ร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลของการกระทำของตนเองและขององค์กร
แสดงอาการไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเรื่องที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวเอง
คาดหวังและแสดงความต้องการที่จะได้รับสิ่งต่างๆ จากองค์กรอยู่เสมอเช่น
4. หากเพื่อนร่วมงานของคุณขายสินค้าออนไลน์เพื่อหารายได้ในเวลางาน และใช้โทรศัพท์รวมถึงอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อการขายสินค้าดังกล่าว อีกทั้งยังชักชวนคุณให้ซื้อสินค้าด้วยคุณควรปฏิบัติอย่างไร
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
อุดหนุนเพื่อนตามกำลังทรัพย์
ปฎิเสธการซื้อ
ทำเป็นไม่สนใจ
5. หากคุณนำอุปกรณ์ขององค์กรไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่จนถึงดึก และคุณจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาคืนในวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่? เพราะเหตุใด
ได้ ถ้ามีเหตุจำเป็น และเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์แก่องค์กร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้ คุณต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปคืนในวันนั้นทันทีหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ
6. ค่านิยมใดที่คุณยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตนในองค์กร
TRF's core values
EGAIT
TAT’S SPIRITS
STAR
7. หลักสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ Transparency หมายถึงอะไร?
การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินงาน
ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
8. คุณรู้หรือไม่? หน่วยงานใดเป็นผู้จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
องค์กรต่อตานคอร์รัปชัน (ACT)
กระทรวงกลาโหม
9. เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือสอบถามความคิดเห็นต่างๆของบุคคลในองค์กรคุณมักจะทำเช่นไร
เข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้งด้วยความเต็มใจ
ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ความสนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วม
รับทราบกิจกรรมแต่ปล่อยผ่านไป
10. หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานคุณจะปฏิบัติอย่างไร
คุณจะไม่สนใจเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คุณจะร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณจะเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆ
คุณจะนั่งทำงานของตนเองต่อไป

ปิด

Close

กิจกรรม TAT HERO


รายละเอียดกิจกรรม

TAT CG & CSR ชวนพี่น้องชาว ททท. ร่วมสนุกตอบคำถามค้นหาความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ พร้อมแชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook เพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสดพร้อมแพ็กเกจที่พักฟรี


วิธีร่วมสนุก

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatcgcsr
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องตอบคำถามวัดการมีธรรมาภิบาลในตนเอง ผ่านหน้ากิจกรรม
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแชร์หน้ากิจรรมลงบน Facebook พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากโครงการได้เลยทันที


ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มกิจกรรมวันที่ 3 – 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


กติกาการร่วมสนุก

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatcgcsr
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องตอบคำถามและแชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook ของตนเอง พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
4.สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
5.ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน
6.สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
7.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
8.หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10.การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม


เงื่อนไขการรับรางวัล

- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail info.tatcgcsr@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์
- ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น. หรือ inbox fanpage : TAT CG & CSR หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด