ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม


ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการในการจัด "กิจกรรมลดโลกเลอะ" ของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เตรียมตัวพบกับกิจกรรมได้ เร็วๆ นี้