นักเรียนโรงเรียนในระยองผลิตผลไม้แปรรูป บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรฝังเมล็ด ทิ้งได้กลายเป็นปุ๋ย+ต้นไม้


     เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! นักเรียนโรงเรียนในระยองไอเดียกรีนผลิต ผลไม้แปรรูป บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรฝังเมล็ด ทิ้งได้กลายเป็นปุ๋ย+ต้นไม้ | ช่วยโลก 3 เด้ง : ลดพลาสติก เพิ่มสีเขียว ช่วยเกษตรกร | ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติปี 2561

     นี่เป็นผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนกลุ่มฮัก โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ที่ได้คิดนอกกรอบ ด้วยแนวคิดผสมผสานระหว่างการแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติกและผลผลิตทางการเกษตรตำต่ำ เรียกว่า Food for the Future ซึ่งได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บวกกับการกระตุ้น และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรไทย โดยได้สร้างผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเป็นผลไม้กวน โดยที่ได้รับรางวัลคือภาชนะของเขานี่เอง ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อนำมาขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ทำมาจากใบตองแห้ง เอาแต่กากมาอัดกับแป้งเปียกไม่ใช้กาว ตัวบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนสามารถเกิดเป็นพืชได้! โดยเมื่อโดนความชื้นหรือฝน ตัวบรรจุภัณฑ์จะละลายเป็นปุ๋ย และอีกส่วนคือบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้กลับกลายเป็นการสร้างโลกสีเขียวจากการบริโภค ซึ่งสามารถช่วยโลก 3 เด้ง ลดขยะพลาสติก เพิ่มโลกสีเขียว ช่วยเกษตรกรไทย เข้าใกล้ของคำว่า Zero Waste มากที่สุด

     ขอขอบคุณคุณครูโมจากทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยองเลย ที่ติดต่อเรามา ผลงานแบบนี้ควรได้รับการเผยแพร่และได้รับความสนับสนุน เพราะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนักเรียน ที่ได้สะท้อนกระบวนการการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตรกรรมใหม่ ที่ใส่ใจโลก สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย ดั่งคำกล้าวที่ว่า "ไม่มีใครตัวเล็กเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่!" (Greta Thunberg)

 

Credit: Environman 

ภาพจาก: ฮัก