คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต


ในวันที่ยังมี ความเชื่อผิดๆ 
ให้เราได้เห็นอยู่สองข้างทาง
"คุณเชื่อแบบไหน เมืองไทยก็เป็นแบบนั้น"

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม