ททท. ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากฟูกูโอกะในโอกาสทัศนศึกษาเมืองไทยช่วงปิดเทอม


     เมื่อบ่ายวันนี้ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสันติ แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ให้การต้อนรับ Mr. Shusuke TSUBONE นายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่จากเมืองโคเงะ จำนวน 33 คน ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

     โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างเมืองฟูกูโอกะกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นเวลาปิดเรียนภาคฤดูร้อนของญี่ปุ่น นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการแล้ว คณะนักเรียนยังได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย อาทิ พระบรมมหาราชวัง  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  ลานแสดงช้างและจระเข้ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  มาดามทุสโซ  เป็นต้น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยและการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมตลาดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และมีโอกาสเติบโตไปเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ (Repeater) ในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดกลุ่มนี้ อาทิ การจัด Educational trip โดยร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่นและเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาจัดทัศนศึกษานำเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อันเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย

 

     สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกว่า 1,656,100 คน  (+ร้อยละ 7.23) และก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยจำนวน 73,370 ล้านบาท (+ร้อยละ 9.01) ในปัจจุบันมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมด  ที่เดินทางมาประเทศไทย และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี