ททท. ร่วมกิจกรรม TATCSR@TATAP2020 มอบสีเขียวสู่ชุมชน


เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ททท.,คณะกรรมการ ททท. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ททท. ร่วมกิจกรรม TATCSR@TATAP2020 มอบสีเขียวสู่ชุมชน โดยร่วมกันปลูกต้นทองกวาว ต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีจำนวน 365 ต้น พร้อมทั้งเป็นการเริ่มเฉลิมฉลองที่ ททท. จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ, ผู้ใหญ่บ้านหนองนาคำ, ผู้ใหญ่บ้านโนนกอก, ผู้ใหญ่บ้านตูม, โรงเรียนบ้านหนองนาคำ และประชาคมในพื้นที่