ททท. จับมือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา


     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ฮิลตัน โคลัมโบ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโคลัมโบ และ Hon. John Amaratunga Minister of Tourism Development, wildlife and Christian Religious Affairs  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจการศาสนาคริส ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิค (ททท.) และ Mr. Kishu Gomes ประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ร่วมลงนาม

 

     นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิค ททท. กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง ททท. และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จะเป็นการทำงานบูรณาการซึ่งกันและกัน โดยจะมุ่งเน้นร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน และตระหนักถึงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต เพื่อทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของผู้ทั้งสองประเทศ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

 

     โดยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวศรีลังกาเดินทางมาประเทศไทย 65,000 คน และคาดว่าในปี 2562 จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 หรือประมาณ 73,000 คน โดยเดือนเมษายน เป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวชาวศรีลังกาเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด