การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม พาน้องผู้พิการทางสายตาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือระหว่างกองตลาดภาคกลาง และกองบริหารความยั่งยืน ของ ททท. ได้จัดกิจกรรมพาน้องผู้พิการทางสายตา จำนวน 64 คน อายุ ระหว่าง 10-18 ปี จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ไปสัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน ท่องเที่ยวฟาร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ Tourism for All” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำประโยชน์เพื่อสังคมในบทบาทของการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism) โดยได้รับความร่วมมือจาก ออแกไนซ์เซอร์ บริษัท ซิลเวอร์สโตน คอยดูแลและบริการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ดูแลในด้านความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมครั้งนี้