“อาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ” พร้อมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำคลองแพ


     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังร่วมกับท้องถิ่นโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ พร้อมสำรวจเส้นทางเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองแพ

 

     วันที่ 14 มี.ค. 62 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครชุมชน ร่วมกิจกรรม “อาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ” ณ คุ้งบางกะเจ้า เพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจนเกิดการบอกต่อและกลับมาเที่ยวซ้ำ อีกทั้ง ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

 

     จากนั้น นายวีระศักดิ์ ลงเรือพายเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำคลองแพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ พร้อมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหา และสภาพบริเวณโดยรอบในการร่วมกันวางแผนพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป