ไทยชูท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมงานท่องเที่ยวโลก


     นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดบูธท่องเที่ยวของประเทศไทยในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ITB Berlin 2019 หรือ International Tourismus Borde ที่ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 53 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก โดยรวมภาคธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้ามาเพื่อให้เกิดการเจรจาซื้อขายด้านการท่องเที่ยว ในส่วนของประเทศไทย นำกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย สายการบิน โรงแรม มาจัดแสดงสินค้า โดยปีนี้ได้ชูแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สอดคล้องกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุโรปที่เน้นทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างหรือก่อขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย มีความพร้อมและมีการปรับตัวในเรื่องนี้อย่างมากและต่อเนื่อง 

     ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ITB 2019 ครั้งที่ 53 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า งานนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดโลก นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว 88 ราย มาเจรจาซื้อขายท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งปีนี้ ททท.นำแนวคิด Open to the New Shades of Thailand เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ ใน 10 จังหวัดเมืองรองที่ไม่เคยสัมผัสมาเป็นจุดขาย ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย น่าน ตราด จันทบุรี ชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองใหญ่ไม่มาก ใช้ระยเวลาไม่นานและถือว่าเป็นการตอบโจทย์เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ต้องการความแปลกใหม่ โดยคงเอกลักษณ์ และวิถีชุมชนไว้ และทำให้เกิดความต้องการเดินทางมาสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเอง พร้อมนำนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวมาปรับใช้ ทั้งแอพพลิเคชั่นหรือแหล่งรวมเว็บไซต์การท่องเที่ยวมาร่วมในงาน เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกว่าร้อยละ 70 นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง นิยมหาข้อมูลตามเว็บไซต์นอกจากจะได้มุมมองประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ยังช่วยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะระยะเวลาพำนักในไทยนานถึง 17-19 วัน