CSR สไตล์ออเจ้า

พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดกิจกรรมจิตอาสา เชิญชวนพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กับกิจกรรม “CSR สไตล์ออเจ้า” ที่ลงพื้นที่ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เพื่อเก็บขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมทำพิธีมอบกรงใส่ขยะให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลพระราชวัง ใช้เป็นอุปกรณ์ในการใส่ขยะแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว สร้างวินัยในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจให้เกิดขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทาง ททท. ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ พร้อมสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมให้แก่พนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี