ททท.รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์ภายในองค์กรผ่านกิจกรรม TAT 360


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก้าวสู่การเป็นองค์กรเข้มแข็ง รู้รอบตัวในทุกมิติ ใส่ใจรอบด้านแบบ 360 องศา ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรนำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อผลักดันองค์กรสู่การมีธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

 

โดยกิจกรรม TAT 360  เป็นกิจกรรมเชิญชวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ ททท. มาร่วมแชร์ไอเดีย ใหม่ๆ ด้าน CG CSR หรือ Innovation ผ่าน Facebook Fanpage : TAT CG & CSR เป็นการแบ่งปันความคิดไปถึงเพื่อนๆ ททท.   รวมถึงผู้บริหารขององค์กร โดยไอเดียที่ได้รับการคัดเลือก จะมีการนำไปต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ในการพัฒนาองค์กร และในการสื่อสารการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

 

ซึ่ง ททท. คาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กร อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทุกส่วนขององค์กรได้มีการสื่อสารระหว่างกัน เป็นการเปิดกว้างทางความคิด เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

 

ในอนาคต ททท. มีแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ร่วมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.tourismthailand.org/tatcgcsr หรือ Facebook Fanpage : TAT CG & CSR