ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Sustainable Brands Bangkok 2018

การประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด


ประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Sustainable Brands Bangkok 2018 การประชุมสัมมนาด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ณ บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมขึ้นพูดเสวนาในเรื่องของความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยเช่นกัน