เปิดตัวนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว


เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว โครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร เป็นประธานเปิดตัวนิทรรศการ พร้อมด้วยตัวแทนจาก UNDP และคณะทูตานุทูตจากหลากหลายประเทศ ณ ศูนย์การค้า Central World ชั้น 6 โซน Central Court 
ซึ่งภายในงานแขกทุกท่านต่างได้ร่วมสัมผัสไปกับนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ที่ทรงประทานแก่ปวงชงชาวไทย และชุมชนใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ 
1. โครงการเกษตรวิชญา – ชุมชนบ้านไร่กองขิงจ.เชียงใหม่
2. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
3. โครงการ 1 ไร่แก้จน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16
4. จ.ราชบุรี – ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
5. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ - ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง
6. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช
โดยทางโครงการได้ร่วม สืบสาน รักษา และต่อยอด พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาค ผ่าน 5 จังหวัด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการดี ๆ นี้ร่วมกันได้ทาง www.tourismthailand.org/kingwisdom