ตามรอยศาสตร์พระราชา เดินทางสู่จังหวัดระยอง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดระยองกับโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ อาทิ 
• Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย พร้อมครอบครัว
• Mr. Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตประเทศเกาหลี พร้อมครอบครัว
• Ms. Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูตประเทศคาซัคสถาน พร้อมด้วยลูกชาย 
• Mr. Waldemar DUBANIOWSKI เอกอัครราชทูตประเทศโปแลนด์ พร้อมด้วยภริยา
• Mr.joaquim Amaral เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
• Dr. Sanjay KUMAR เลขานุการโทประเทศอินเดีย พร้อมด้วยภริยา
• Ms. Judith Schildberger เลขานุการเอกและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประเทศออสเตรีย
• Ms. Irina VOROBEVA เลขานุการตรีสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย
และ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)
ให้เกียรติร่วมเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์บริการปลวกแดงตามพระราชดำริ และท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง รวมถึงเยี่ยมชมชุมชน ทำความรู้จักกับวิถีชุมชน ณ ชุมชมปากประแส พร้อมร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต่างได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกันตลอดทั้งทริป