วีดีโอความประทับใจบูธ TAT CG & CSR ในงานแถลงแผนการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562


วีดีโอความประทับใจจากบูธ TAT CG & CSR ภายในงานแถลงแผนการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ที่ในครั้งนี้ทางโครงการได้มีโอกาสไปร่วมสร้างความสนุกสนาน และมอบความรู้ในด้าน CG & CSR ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานทุกคน