ททท. เปิดประชุม TATAP 2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 2562


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562 หรือ TAT Action Plan 2019 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ผู้บริหารทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561

โดย ททท. วางแผนต่อยอดแนวทางการดูแลใส่ใจการใช้ทรัพยากร ผนวกกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว โดยไม่สร้างขยะแทนการลดขยะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเฉกเช่นการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561