ททท.ส่งเสริมอาหารไทย จัดงานใหญ่ Amazing Thai Taste Festival 2018


การท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.) จัดใหญ่ส่งเสริมอาหารไทย ผ่านมหกรรมอาหารระดับประเทศ “Amazing Thai Taste 2018” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ รองศาตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน

โดยการจัดงานนี้จะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย (Gastronomy) สนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ ในการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนสร้างแบรนด์ของอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทยในแต่ละท้องถิ่น ให้เป็น Premium Product

โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-20.00น. บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 5 – 7, ลานฮาร์ดร็อค และลานร้านสีฟ้า กรุงเทพมหานคร