รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้บริหาร ททท.ร่วมพูดคุยกับเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพูดคุยกับเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ UNWTO ในด้านความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายๆด้าน โดยได้มีการสนทนาความตกลงเบื้องต้น 10 โครงการกิจกรรม เช่น 
1.การร่วมพัฒนาและสนับสนุนระบบ digital tourism เพื่อประโยชน์ของ SME และการพัฒนารักษาแหล่งท่องเที่ยว 
2.การทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 
3.Education and skills training in Tourism 
4.Innovation hub for startup in tourism 
5.Budhism tourism 
6.Community based & community benefited 
7.Tourism facilitation for regional connectivity
8.Tourism investment development 
9.Sports innovation competition for tourism 
10.Culinary tourism and street food system design & development 
โดยในการนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เข้าร่วมในการพูดคุยครั้งนี้ด้วย