TAT WasteLESS Day

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรของเรา ให้เป็นองค์กรแห่งความสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ


    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ของเรา ให้เป็นองค์กรแห่งความสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ด้วยการเปลี่ยน “วันพุธ” ให้เป็น “วันแห่งการรักษาความสะอาด” ในกิจกรรม “TAT WasteLESS Day” โดยร่วมกันลดปริมาณขยะภายในชั้น และทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะมีการประเมินความเรียบร้อยทุกๆวันพุธ เพื่อเก็บคะแนนลุ้นรับของที่ระลึก สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/TATCGANDCSR