ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เล่นมินิเกม ทดสอบ
ความเป็นมือโปร
ด้านการแยกขยะ

ตอบแบบสอบถาม
และแชร์ไปยัง FB พร้อม
#CatchtoTrash
พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatcgcsr
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นมินิเกม โดยนำขยะไปทิ้งลงในถังขยะและคัดแยกให้ถูกประเภท
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม และแชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook ส่วนตัว พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก #CatchtoTrash และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง / 1 Account
6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
7. หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail info.tatcgcsr@gmail.com ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : TAT CG & CSR หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับของรางวัลโครงการจะจัดส่งของรางวัลไปให้ทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่แจ้งไว้
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด