ยืดออกพกถุงผ้า ท่องเที่ยวแบบใส่ใจในวันแม่แห่งชาติ

ผู้ว่า ททท.ลงพื้นที่พร้อมคณะทูต ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 02 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
ยืดออกพกถุงผ้า ท่องเที่ยวแบบใส่ใจในวันแม่แห่งชาติ

ผู้ว่า ททท.ลงพื้นที่พร้อมคณะทูต ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ