วีดีโอความประทับใจบูธ TAT CG & CSR ในงานแถลงแผนการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562

ททท.แถลงทิศทางการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2562

ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ตั้งเป้าโตเฉลี่ย 11.5%

รมว.กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา ร่วมขอบคุณและส่งเจ้าหน้าที่ค้นหา 13 ชีวิตกลับประเทศอังกฤษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 02 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
วีดีโอความประทับใจบูธ TAT CG & CSR ในงานแถลงแผนการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562

ททท.แถลงทิศทางการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2562

ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ตั้งเป้าโตเฉลี่ย 11.5%

รมว.กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา ร่วมขอบคุณและส่งเจ้าหน้าที่ค้นหา 13 ชีวิตกลับประเทศอังกฤษ